Dr. rer. nat. Michael Lakatos

Operations

  • Vertretungsprofessor FB ALP
  • Lehrbeauftragter FB ALP
  • Leitung Verbundprojekt Next Generation Biofilm